About usWelcome to A&D Law And Business Services Co.,Ltd

A first classic partnership for you with visions, and legal assistance.

 

 • With us at A&D Law, you always get access to lawyers and legal advisers with solid experience and expertise.

 

 • We will be your most important partner. A partner who understands that every business and decision have its own dynamics and its own conditions - that there are rarely routine assignments in a growing complex business world.

 

 • We know that success is born when a partnership arises, between you as a client and us.

 

 • Every day we are 15 partners who go to work, with the goal of doing our very best for you and your needs.

 

 • As one of many leading full-service agencies, we at A&D Law offer first-class advice in all business areas as well as all legal areas. You get access to the best skills and a personal commitment to your needs for our expertise in the legal and business area.


 • There are many agencies that can give you the support you need. But do not settle for that. A professional and knowledgeable Lawyer is responsive and has extensive experience, the right network, and competent employees. Above all, the personal commitment between us and you.


You always get access to the best team

 

 • When we say best, we do not just mean the top competence in a certain area or the experience of a specific area. As important as competence and experience is the team's personality.


 • At A&D Law, we are very driven in our jobs, and value working with our clients. Because when we together create the best team, there are always conditions to solve the task in a business-like, efficient, and in a flexible way.

 

 • We are not just there when it happens. We also make sure that happens, and our goal is to be the best possible legal partner.

 

 • Our focus is our legal competence and understanding of the customer's business. Combine this with personal commitment and a professional approach, and you have the basis for our commitment to all our assignments.

 

 • We are large enough to handle the largest assignments with good capacity, and at the same time small enough to be flexible and responsive to all our customers' needs.

 

A&D Law

The modern agency

 

 • Trust and honesty are the foundation of our business, and our goal has always been to look after the interests of our clients in the best possible way and thereby earn and maintain their trust in us as their legal advisor.

 

 • We do this by offering a personal approach, where we attach great importance to dedicated teams for each assignment and each issue. In combination with our expertise and capacity as a full-service law firm, we create conditions between us, for a close and long-term relationship between all our clients.

 

 • Our clients are active in all types of industries and among these are leading Thai and International companies,

 

 • Based in our offices in Hua Hin and Bangkok, we assist clients all over the country, and to meet our clients' global needs, we also work closely with other law firms globally.
                                                                                                                                                                                                        


Välkommen till A&D Law And Business Services Co.,Ltd

Ett först klassiskt partnerskap för dig med visioner och med behov av juridisk hjälp och rådgivning.

 

 • Hos oss på A&D Law får du alltid tillgång till advokater och jurister med gedigen erfarenhet och expertis.

 

 • Vi kommer att vara din viktigaste partner. En partner som förstår att varje affär och beslut har sin egen dynamik och sina egna förutsättningar – att det sällan finns rutinuppdrag i en alltmer komplex affärsvärld.

 

 • Vi vet att framgång föds när det uppstår ett partnerskap mellan uppdragsgivare och advokatbyrå.

 

 • Varje dag är vi 15 medarbetare som varje dag går till jobbet med målet att göra vårt yttersta för just dig och dina behov.

 

 • I egenskap av en av många ledande fullservicebyråer, erbjuder vi på A&D Law förstklassig rådgivning inom samtliga affärsområden samt alla juridiska områden.


 • Du får tillgång till den främsta kompetensen och ett personligt engagemang för dina behov av vår expertis inom det lagliga området.

 

 • Det finns många byråer som kan ge dig det stöd du behöver. Men nöj dig inte med det. En professionell och kunnig Advokat är lyhörd och har omfattande erfarenhet, rätt nätverk och kompetenta medarbetare. Framför allt ska det personliga engagemanget lysa starkt.

 

 • Hos oss på A%D Law är viljan att alltid göra vårt bästa, för ditt bästa, lika stark som viljan att skapa en relation som räcker längre än till förhandlingsbordet.

 

Du får alltid tillgång till det bästa teamet

 

 • När vi säger bäst, menar vi inte bara spetskompetensen inom ett visst område eller erfarenheten av en specifik bransch. Lika viktig som kompetens och erfarenhet är teamets personlighet.


 • På A&D Law är vi entreprenörsdrivna och värdesätter att jobba tillsammans med våra klienter. För när vi tillsammans skapar vi det bästa teamet med förutsättningar att lösa uppdraget på ett affärsmässigt, effektivt och smidigt sätt.

 

 • Vi är inte bara med där det händer. Vi ser till att det händer och vårt mål är att vara bästa möjliga juridiska partner

 

 • Vårt fokus är vår legala kompetens och förståelse för kundens verksamhet. Kombinera detta med personligt engagemang och en pragmatisk approach, så har du grunden för vårt utförande av alla våra uppdrag.

 

 • Med fokus att vara en självklar juridisk affärspartner är vi tillräckligt stora för att med god kapacitet ta oss an de största uppdragen, och samtidigt tillräckligt små för att vara flexibla, snabbfotade och lyhörda inför våra kunders behov. 

 

A&D Law

Den moderna byrån

 

 • Vi är medvetna om att varje uppdrag är unikt och vi är lyhörda för våra kunders skiftande behov. Som sagt, vår legala kompetens och förståelse för kundens verksamhet, kombinerat med personligt engagemang och en pragmatisk approach, och är grunden för utförandet av alla våra uppdrag. Målsättningen är att alltid tillföra kunden största möjliga nytta.

 

 • Förtroende utgör grunden för vår verksamhet, och vår målsättning har alltid varit att tillvarata våra klienters intressen på bästa möjliga sätt och därigenom förtjäna och upprätthålla deras förtroende för oss som deras legala rådgivare.

 

 • Vi gör detta genom att erbjuda ett personligt förhållningssätt, där vi lägger stor vikt vid våra dedikerade team för varje uppdrag och varje fråga. I kombination med vår expertis och kapacitet som fullservicebyrå, vill vi därigenom skapa förutsättningar för nära och långsiktiga relationer med alla våra klienter.

 

 • Våra klienter är verksamma inom alla typer av branscher och bland dessa återfinns ledande thailändska samt internationella företag,

 

 • Utifrån våra kontor i Hua Hin och Bangkok bistår vi klienter över hela landet och utomlands. För att möta våra klienters globala behov arbetar vi även i nära samarbete med andra advokatbyråer globalt.

 Our Team 

Mr David Larsson

Founder and Managing Director

Miss Pimpa Ann Malisa

Founder and Lawyer


Mr Kiatisuk Lookkeaw

Partner and Lawyer

Mr Phiyadit Lutthi

Lawyer

Mr Tharadol Songcharoen

Lawyer


Mr Pheeratuch Cheeraphakorn

Lawyer

Miss Pongkarn Khunphasri

Lawyer

Miss Wassana Tatong

Lawyer


Mr. Kongpon Thanongyutitham

Lawyer

Miss Phanita Tapaneeyapong

Lawyer

Miss Sasipak Patamaphassakul

Lawyer


Miss Kamonrat Rattanabureewong

Lawyer