About us

A&D Law And Business Services Co.,Ltd


A modern and innovative Law Firm


We advise, guide and represent in different negotiations.

We provide services in several legal areas such as family law, business services, real estate, litigation, etc.


For example


All people can write a paper.

But establishing a proper, legally binding agreement, however, is a completely different matter.

It is important to use words and phrases in such a way that the purpose cannot be misinterpreted.


It may apply to purchase agreements, joint agreements, wills or estate inventory, just to take some examples All this - and much more - can we help you with.As a customer of the A&D Law Firm


We have full understanding that you are not always completely versed in the lawfulness of the law

and how long things can take.


That's why we obviously always begin each meeting or mission to carefully review what you want help with,

and what this means from our side - including an approximate price tag.

We will be happy to help answer questions or receive comments from you.


Do you seek legal assistance as a Private Person and have questions and concerns about, for example;

Divorce, custody or why not; Liabilities, work, insurance, social law or such matters relating to housing and real estate, etc.?


A&D Law Firm 


Take your dispute and with us by your side, you are guaranteed a committed legal representative.


Why hire us?


We know that nothing else is the same, every client has its special needs and our primary task is to find the solutions that suit every single individual best.


We listen to our clients, working strategically and practically too always find the best solutions.


We speak Thai, English and Swedish 


Our operations are based on core values such as urgency and availability.

We deal with your case promptly and with utmost care.

we are always available by phone and email.


We always look forward to communicating with you about what's happening in your case.


We are committed and always provide Personal Service________________________________________________________


 


A&D Advokatbyrå är en modern byrå där kvalitet och engagemang är ledorden


För oss är varje uppdrag unikt.

Våra uppdragsgivare är både företag och privatpersoner


Exempel


Alla människor kan till exempel skriva ett papper

Att upprätta ett korrekt Juridiskt bindande avtal är dock en helt annan sak.

Det gäller att använda ord och fraser på ett sådant sätt att syftet inte kan misstolkas, så att man inte drar på sig oönskade problem om något oväntat skulle inträffa i framtiden.


Det kan gälla köpeavtal, samboavtal, testamenten eller bouppteckningar, bara för att ta några exempel.

Allt detta – och mycket mer därtill – kan vi hjälpa dig med.


Som kund hos A&D advokatbyrå


Vi har full förståelse för att du inte alltid är helt bevandrad i juridikens snåriga värld och hur lång tid saker och ting kan ta. Därför ser vi det som självklart att alltid börja varje möte eller uppdrag med att noggrant gå igenom vad du vill ha hjälp med, och vad detta i så fall innebär från vår sida – inklusive en ungefärlig prislapp.


Vi hjälper gärna till och svarar på frågor eller tar emot synpunkter från dig.


Söker Du juridisk hjälp som Privatperson och har frågor och funderingar kring, till exempel; skilsmässa, vårdnad och umgänge, bodelning eller varför inte; skulder, arbete, försäkringar, socialrätt eller sådant som rör boende och fastigheter, m.m.?


Vi på A&D advokatbyrå tar Din strid och med oss vid Din sida garanteras Du ett engagerat juridiskt ombud.


A&D advokatbyrå är en modern och nytänkande byrå 


Vi ger tips och råd, vägleder och företräder vid olika förhandlingar. Vi tillhandahåller tjänster inom flera rättsområden såsom familjerätt, civilrätt, företagstjänster, fast egendom, rättstvister, m.m.

Det går även att anlita oss för rådgivning, granskning och upprättande av avtal och vid övriga ärenden såsom vid fastighetsköp, hyresavtal, etc. etc.


Varför anlita oss?


Varje klient har sina speciella behov och vår främsta uppgift är att hitta de lösningar som passar varje enskild individ bäst. Vi lyssnar på våra klienter, arbetar strategiskt och praktiskt för att alltid hitta de bästa lösningarna.


Vi talar Thailändska, Engelska och Svenska


Vår verksamhet bedrivs utifrån grundläggande kärnvärden såsom skyndsamhet,

tillgänglighet samt personlig service och givetvis med största omsorg.Vi är alltid tillgängliga via telefon och e-post.

Vi ser alltid till att kommunicera med dig angående det som sker i ditt ärende.


Vi är engagerade och ger alltid Personlig Service


Our Team 

Mr David Larsson

Founder and Managing Director

Mr Kiatisuk Lookkeaw

Partner and Lawyer

Mr Pheeratuch Cheeraphakorn

Lawyer

Miss Pimpa Ann Malisa

Founder and Lawyer

Mr Phiyadit Lutthi

Lawyer

Miss Pongkarn Khunphasri

Lawyer

Miss Phanita Tapaneeyapong

Paralegal

Mr Tharadol Songcharoen

Lawyer

Miss Wassana Tatong

Lawyer